MFVOF i Molkom

Vattenkvalité projektet 2014

Slutredovisning av Vattenkvalité projektet, vilket är genomfört med stöd från Leader Närheten
En rapport Vattenkvalité Molkomsjön som beskriver genomfört arbete finns nu tillgängligt bland dokumenten på vår hemsida. De viktigaste aktiviteterna under projektet har varit

 1. 1.       Genomgång av äldre information om vattenkvalité.
  Detta innefattar studier av
 • Årsberättelser från mfovf för perioden 1936 – 2013,
 • Vattenkvalitémätningar genomförda av Karlstad kommun 1971 – 2013
 • Limnologiska studier av Karststad Universitet, tidigt 2000 tal
 1. 2.       Datainsamling 2013 – 2014
 • Vattenkvalité provtagningar i samarbete med elever från klass 9 i Nyeds skola
 • Insamling av plankton och vattenlevande djur genom Molkoms Folkhögskola samt
 • Registering av förekommande fanerogamer och kryptogamer  i  och runt Molkomsjön i samarbete mellan Molkoms Folkhögskola och mfvof
 1. 3.       Uppdatering av hemsidan
 • med resultat av enligt ovan samt
 • utmärkning av provtagnings och data insamlingspunkter  (koordinater) på karta inlagd på hemsidan.
 • Uppladdning av annan viktig information om sjön med omgivning inlagd på samma karta (koordinater) risvasar, grynnor, badplaster, caféer etc.

Både Nyeds skola och Folkhögskolan kommer att fortsätta att, som del av respektive undervisningar, samarbeta med oss kommande skolår genom att upprepa mätningar enligt ovan – detta kommer att berika våra databaser om Molkomsjön .

För projektpengar så är en GPS enhet inköpt, med vilken vi lagt in provtagningspunkter och andra betydelsefulla punkter i och runt sjön (se karta på hemsidan). Denna enhet blir användbar för att i framtiden komplettera med nya punkter av intresse for oss och allmänhet.

För projektpengar är också inköpt en specialkamera som möjliggör fotografering  genom mikroskop. På så sätt kan båda skolorna få undervisningsbilder på de plankton och vattenlevande djur som finns i sjön. Sådana bilder kommer också att läggas in på vår hemsida, samt finnas utställda för allmänheten i Graningeskolans gamla lokaler

Vi planerar att anordna en temadag om genomfört arbete senare delen av September 2014, Detta kommer att göras i samarbete med Vuxenskolan i Molkom.

Sammanfattningsvis så är det viktigt att poängtera att projektet har varit startperiod för aktiviteter, vilka kommer att pågå i framtiden och därmed bli en än bättre informationskälla om Molkomsjön och dess närhet.  Senna verksamhet är en viktig del i genomförandet av den skötselplan som föreningen antog våren 2013. Vi är tacksamma för kommentarer och kompletteringar från besökare av vår hemsida.

Allmänheten inbjuds härmed att komplettera lisorna av fanerogamer och kryptogamer i och runt Molkomsjön