MFVOF i Molkom

Skötselplan för Molkomsjön

Ett nytt tänkande är nu under utveckling vad gäller vattenvård och fiskevård i allmänhet, vilket kräver mer engagemang av föreningar men också av stat och kommun. Fiskevatten ses nu som en resurs likställd skog och åkermark, vilken ska vårdas och förvaltas för ett uthålligt bruk. Detta kräver förbättringar såsom:

 

  • Kontinuerlig kontroll av olika aspekter av vattenkvalitet
  • Balansering av fördelning av sjöyta mellan öppet vatten och vassar
  • Kontinuerlig kontroll av att det finns stabila och livskraftiga fiskebestånd, som attraherar bosatta och turister till fiske och naturupplevelser

 

Grunden för ett sådant arbete är förvaltningsplaner, vilka är resultat av samarbete mellan fiskevårdsområdesföreningar, kommuner, länsstyrelser, hushållningssällskap, privat sektor och ideella föreningar.

En förvaltningsplan är ett verktyg, för hur en fiskevårdsområdesförening ska sköta och utveckla sitt fiskevatten biologiskt och ekonomiskt uthålligt och på ett professionellt sätt. Planen främjar ett aktivt och lokalt anpassat fiskevårds- och utvecklingsarbete som leder till att framtida insatser inom fiskevårdsområdet blir kostnadseffektiva, fiskeribiologiskt riktiga och ger ett större utbyte.

Dessutom skapas genom planen förutsättningar att erbjuda ett sportfiske med förbättrad service och kvalitét, vilket också kan leda till utveckling av denna näringsverksamhet för orten.

Molkomsjöns Fiskevårdsområdesförening har fått EU-stöd från Leader Närheten för att ta fram en skötselplan för Molkomsjön, som Du kan ladda ner här.

skotselplan_thumb

Om intresse finns för en tryckt kopia, så kontakta Calle Mossberg per email

One thought on “Skötselplan för Molkomsjön

  1. Pingback: Molkomsjöns Fiskevårdsområdesförening | iMolkom - Din guide till Molkom