MFVOF i Molkom

Informationskarta för Molkomsjön och dess närhet

Under fliken MFVOF finns nu en informationskarta inlagd. De är baserad på GPS punkter som ärinmätta med den för Leader Närheten pengar inköpta GPS mätaren. Nu är det därför möjlligt att tex se var vattenproverna är tagna (kemiska och biologiska data).

Ett antal andra GPS mätta punkter är också inlagda för bland annat annat risvasar, badplatser, rastplatser etc samt för cafeer och andra besöksvärda plastser i Molkom. För ett antal av punkterna finns också bilder kopplade till punkterna.