MFVOF i Molkom

Nya regler för fiske med fiskekort i Molkomsjön 2024

Nya regler för fiske med fiskekort i Molkomsjön från 1:a Januari 2024

Allmänna regler
• Handredskap (pimpel-trolling) med max 2 spön per person tillåts
• Angelfiske med 6 krok får bedrivas vid fiske från is
• Ungdomar upp t.o.m. 16 år fiskar får fiska gratis
• En mjärde och eller agn nät per fiskade med årskort tillåts och skall vara uppmärkt med namn och telefonnummer på flöte eller direkt på mjärde -nät
• Alla andra redskap är förbjudna
• Agn för fiske i Molkomsjön måste fångas i Molkomsjön
• Föreningen frånsäger sig från allt ansvar för den fiskandes skadegörelse av enskild egendom

Fiskekortspriser och regler för användande
• Dagkort 70 kr
• Årskort 500 kr (handredskap + angeldon)
• Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas
• Max ett dagkort per dygn får köpas per person
• För gös gäller regeln fönsteruttag 45 – 75 cm, gös kortare eller längre än dessa mått måste släppas tillbaka
• Max 3 gösar per dag får tas upp
• Gäddor längre än 90 cm ska släppas tillbaka
• Abborre över 45 cm ska släppas tillbaka
• Vid I-fiske ska antal fiskar av arterna Gädda, Gös och Abborre, som avlivas, rapporteras efter varje fisketillfälle. Detta ska göras för att vi ska kunna bedöma fiskets hållbarhet

Att notera speciellt
• Vi slutar sälja nätfiskekort och kort för fiske med långrev
• Vi samordnar de flesta fiskereglerna med Borssjön (gösfiske inklusive vertikalt fiske är dock fortsatt tillåtet hela året i Molkomsjön)
• Alla fiskekorttyper säljs via Ifiske och Macken
• Fiskereglerna kommer att anslås på Macken och på informationsskyltar runt sjön och samt på I-fiskes hemsida

Ladda regler för fiske i Molkomsjön Länk