MFVOF i Molkom

Om MFVOF

Historik

Fisket i Molkomsjön har varit samfällt sedan tidigare delen av 1900-talet. 1936 bildades Molkomsjöns och Borssjöns fiskevårdsförening och denna verkade fram till 1967, varefter de två sjöarna haft egna fiskevårdsområden. 1987 bildades Molkomsjöns fiskevårdsområdesförening, vilken är formellt godkänd av Länsstyrelsen. Idag har 24 fastigheter fiskerätt I Molkomsjön. Största fiskerättsandelen för en fastighet är 18.19% och minsta 0.01% (se Bilaga 1 – Fiskrättsförteckning upprättad februari 2012)

MFVOF:s styrelse 2020

 • Ordförande – Carl Gustav Mossberg
 • Ordinarie – Dick Bergström
 • Ordinarie – Anders Persson
 • Ordinarie – Bengt Johanson
 • Ordinarie – Stefan Eriksson
 • Suppleant – Bengt Mossberg
 • Suppleant – Mats Thudin
 • Suppleant – Martin Eriksson

Revisorer

 • Ordinarie – Anna Duhs
 • Ordinarie – Conny Gustavsson
 • Suppleant – Peter Cederin
 • Suppleant – Leif Persson

Valberedning för 2021

 • Conny Gustavsson
 • Tom Gustavsson

Fisketillsyningsmän 2020

 • Magnus Duhs
 • Gustaf Mossberg

Verksamhet & åtgärder

Föreningen har under senaste åren framförallt arbetat med att underhålla vasar samt att underlätta för sportfiske genom iordningställande och skötsel av brygga och ramp för sjösättning av båtar.

Några år tillbaka var vassbekämpning också del av arbetet – detta är nu övertaget av kommunen. Längre tillbaka har i olika omgångar fiskyngel av olika arter satts ut (se nedan)

Föreningen har också hjälpt till med:

 • Fångst av gäddor för kvicksilveranalys (Karlstad kommun)
 • Provfiske (Länsstyrelsen)

Sedan 2013 är vår skötselplan med tillhörande åtgärdsprogram basen för våra förbättringsåtgärder.

Årligen, I månadsskiftet juni – juli anordnar föreningen en fisketävling. Tävlingen är kostnadsfri och syftar till att stimulera intresse för fiske bland lokalbefolkningen. Priser bekostas av föreningen. Vitfisk av olika arter samt abborre är den vanligaste fångsten. Denna fisketävling firade 2013 sitt 20års jubileum med 74 deltagare och med en totalfångst av 17 kg fisk.

Under 1990 talet ordnade föreningen pimpeltävlingar, ibland i samarbete med Forshaga sportfiskeklubb – under 2000 talet har inga sådana tävlingar anordnats. En anledning till detta är betydligt mindre tillgång på abborre.

MFVOF är medlemmar i Sveriges Fiskevattenägareförbund

fiskevattenforbund