MFVOF i Molkom

Provfiske i Molkomsjön

Forberedelser

I enlighet med vår skötselplan (och vårt åtgärdsprogram) så genomför vi just nu provfiske i Molkomsjön i samarbete med Forshaga Akademin. Under tre nätter denna vecka så finns 10 – 12 provfiskenät vardera natt utlagda i sjön, varav två varje natt är pelagiska (dvs flytande i de djupaste partierna av sjön).

Genom provfisket kommer vi att få reda på hur mycket fisk som finns i sjön, hur det fördelas på arter och storlek. Vi kommer också att få vissa fiskar åldersbestämda samt få reda på maginnehåll.

Eftersom vi genomförde ett liknade provfiske 2010, då i Länsstyrelsens regi, så kommer vi också få kunskap om hur artsammansättning och mängd fisk i sjön förändrats. På basis av detta kan vi få underlag för fiskebefräjande åtgärder (om det behövs) samt få kunskap om i vad mån fisketrycket är rimligt.

Forshaga Akademin kommer att leverera en rapport till oss om en månad ungefär.

Vi är mycket glada över detta samarbete med en skola, som generar kunskap både till elever och till oss. På liknande sätt samarbetar vi med Nyeds skola (vattenkvalite) och Molkoms Folkhögskola (förekomst av växt och djurplankton samt vattenlevande djur)