MFVOF i Molkom

Fiskekort

Vill du fiska i Molkomsjön, så är du mycket välkommen!

Allmänna regler
• Handredskap (pimpel-trolling) med max 2 spön per person tillåts
• Angelfiske med 6 krok får bedrivas vid fiske från is
• Ungdomar upp t.o.m. 16 år fiskar får fiska gratis
• En mjärde och eller agn nät per fiskade med årskort tillåts och skall vara uppmärkt med namn och telefonnummer på flöte eller direkt på mjärde -nät
• Alla andra redskap är förbjudna
• Agn för fiske i Molkomsjön måste fångas i Molkomsjön
• Föreningen frånsäger sig från allt ansvar för den fiskandes skadegörelse av enskild egendom

Fiskekortspriser och regler för användande
• Dagkort 70 kr
• Årskort 500 kr (handredskap + angeldon)
• Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas
• Max ett dagkort per dygn får köpas per person
• För gös gäller regeln fönsteruttag 45 – 75 cm, gös kortare eller längre än dessa mått måste släppas tillbaka
• Max 3 gösar per dag får tas upp
• Gäddor längre än 90 cm ska släppas tillbaka
• Abborre över 45 cm ska släppas tillbaka
• Vid I-fiske ska antal fiskar av arterna Gädda, Gös och Abborre, som avlivas, rapporteras efter varje fisketillfälle. Detta ska göras för att vi ska kunna bedöma fiskets hållbarhet

Att notera speciellt
• Vi slutar sälja nätfiskekort och kort för fiske med långrev
• Vi samordnar de flesta fiskereglerna med Borssjön (gösfiske inklusive vertikalt fiske är dock fortsatt tillåtet hela året i Molkomsjön)
• Alla fiskekorttyper säljs via Ifiske och Macken
• Fiskereglerna kommer att anslås på Macken och på informationsskyltar runt sjön och samt på I-fiskes hemsida

Ladda regler för fiske i Molkomsjön Länk

Fiskekort kan du köpa hos:

  • Time Preem – Graningevägen 2 i Molkom, tel: 0553 – 10124

Du hittar våra försäljningsställen på  översiktskartan.

i-Fiske

dagskort

Nu kan Du även köpa dagkort för Molkomsjön digitalt. Fiskekortet är digitalt och kvitto levereras till dig som ePost och som ett vanligt SMS strax innan fiskekortet börjar gälla.

Du visar sen ditt fiskekort med hjälp av telefonen för våra tillsyningsmän.

Nya fiskekortspriser f.o.m. januari 2024

Under senaste decenniet så har våra fiskekortspriser varit desamma, trots att vi ökat aktivitetsnivån med en skötselplan som bas. Alla våra intäkter använder vi för fiske och vattenvårdande åtgärder (tex i år så har vi genomfört en undersökning av hur internfosfor leder till de problem vi har med övergödning och algbloming (kontrakterad till SLU), i fjol undersökte vi kvicksilverhalter i gäddmuskulatur (kontrakterad till AF). Vårt motto är intäkter från fiskekortsförsäljning ska tillbaka i sjön. På vår hemsida finns rapporter från alla de olika undersökningar vi genomfört under senaste 5årsperioden.

Genom att fiska hos oss så stöder ni skötsel av Molkomsjön och vi hoppas även att andra fiskevårdsområdesföreningar besöker vår hemsida, läser om vad vi gör samt får inspiration att genomföra likande aktiviteter.

Övrig information

Vi uppskattar om du rapporterar fångst av stora fiskar gärna med foto till vår mail eller via mobil. E-mail: info@mfvof.com. telefon: 070-5438358 (Bengt Mossberg). Vi är intresserade av att få in rapporter om gösar över 3.5 kg, gäddor över 4 kg och abborrar över 1 kg. For öringar vill vi ha in rapport för alla fångade exemplar.

God Fiskelycka!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ladda ner MFVOF Skylt 2024