MFVOF i Molkom

Växter, Plankton & Vattendjur

10-10-2014-09-20-16_3

Växtplankton, djurplankton och vattenlevande djur

Växtplankton

Grupp av växtplankton Latinskt namn Svenskt namn
 
Blågröna alger
Gomposphaeriana Egelina
Anabaenia Solitaria
Anabaena Lemnermani
Aphanizomenon Enon-aquede
Aphanizomenon Flosaguare
Mesocyklops Leuckarti
Guldalger
Mallomonas Caudata
Chrysophaerella Multispina
Dinobryon Sociale
Uroglena Sp.
Kiselalger
Asterionella Formosa
Cymatopleura Elliptica
Fragilaria Crotonesis
Melosira Granulata
Tabelaria Fenestrata
Suriella Ovata
Grönalger
Volvox
Eudorin Elegans
Pandorina Morum
Pediastrum Brauni
Stauodesmus sp.
Staurastrum sp.
Ciliater
Colepshirtus
Nålflagellater
Gonyostomuen Semen Gubbslem

 

Djurplankton

Grupp av djurplankton Latinskt namn Svenskt namn
 
Hjuldjur
Brashionus Anoluaris
Conochilus Unicornis
Keratella Cochilus
Kartella Quadrata
Melosira Granulata
Natholca Candata
Hinnkräftor
DafniaCucullata Kapusschongvattenloppa
Bosmina sp. Snabelhinnkräfta
Holopedium Gibberum
PolypemusPediculus Strandvattenloppa
Scaphoebens Mucronata
Hoppkräftor
Cyclops sp.
Diaptomus sp.
Mesoplyops Leukarti
Thermocyclops Oihoning
Amöba
Rhizopoda Skal-lös Amöba

 

Vattenlevande djur

Grupp Latinskt namn Svenskt namn
Vatttenlevande djur
 
Virvelmaskar
Planaria Alpina Kallvattensplanarie
Märlor
Gammarus Pulex Vanlig sötvattensmärla
Dagsländelarver
Leptophle Biamarginata Långsprötad Dagsländelarv
Flicksländelarver
Calopteryx Virgo Nymf avJungruslända
Trollsländelarver
Sympeterum Sangguineum Trollsländelarv
Vattenskinnbaggar
Ranatra Linnearis Stavliknande vattenskorpion
Nepa Cinerea Klodyvel
Notonecta Glauca Allmän ryggsimmare
Coriaxa Geoffroy Storbuksimmare
Nattsländelarver
Art ej möjlig att identifiera Finbladbyggare
Skalbaggar
Gyrinus Natator Virvelbagge
Spindlar
Tetragnatha Solandri Vassspindel
Dolomedes Fimbriatus Kärrspindel
Argyroneta Aquatica Vattenspindel
Musslor
Anodonta Cygnea Dammmussla
Spaerium Corneum Klotmussla
Snäckor
Art ej möjlig att identifiera Posthornsnäcka

 

One thought on “Växter, Plankton & Vattendjur

  1. Pingback: Undersökning av förekomst av plankton och vattenlevande djur | MFVOF i Molkom