MFVOF i Molkom

Dokument

Här hittar Du dokumentation som berör Molkomsjön och MFVOF:s verksamhet.

Interna dokument

Tillbakablick på 2015

Skötselplan v1.2

Fiskerättsbevis

Stadgar

Tilbakablick på 2013

– 77 års skötsel av Molkomsjön 1936 – 2013

Tillbakablick på 2014

Vinnare i den årliga fisketävlingen

Verksamhetsberättelse från 1936

Tillbakablick på 2016

Årsmöte 2017

Styrelse & funktionärer 2017

Reviderat åtgärdsprogram 2019

Vattenkvalité

Vattenkvalité i Molkomsjön 2014

– Fakta Molkoms reningsverk (Karlstads kommun)

– Fakta Lindfors reningsverk (Karlstads kommun)

– Fakta Blombacka reningsverk (Karlstads kommun)

– Undersökning av vattenkvalité (Exempel från Klarälven)

Kvicksilveranalys av gäddor 2016

Metaller i aborre

Internbelastning av fosfor i Svenska sjöar & kustområden (SLU)

Rapport – Molkomsjöns vattenstatus 1971 – 2016 (Karlstads universitet)

Fosforundersökning 2017

Övergödning-Algblomning och döda sjöbottnar 2017

Internfosfor i Molkomsjön – Presentation (SLU)

Läckagebenägen fosfor i Molkomsjöns sediment (SLU)

Alsterälvens vattenråd

– Inbjudan – Alsterälvens vattenråd 2013

– Minnesanteckningar – Alsterälvens vattenråd  9/1 2014

Naturvärden Alsterälvens avrinningsområde

Ekologisk status Alsterälven

Övriga dokument

– Provfiske i sjöar (Naturvårdsverket)

– Kräftkonferens i Jönköping 27-28 november 2013

Artikel om Temadag Molkomsjön i Nyeds bygdeblad

Artikel om provtagningar i Molkoms tidning 2013

Nationell Kräftkonferens i Jönköping 2013

Faror med levande agn – Fiskeriverket

– Fisk och fiskevårdsplan för Vänern (Länsstyrelsen)

Rapport – Nätprovfiske hösten 2014 i Molkomsjön (Sportfiske akademin)

Sportlovsfiske i Molkomsjön 2017

Nya Fiskekortspriser f.o.m. 1 januari 2018

Rapport – Nätprovfiske 2018

Ål i molkomsjön 2020

 

 

 

 

 

 

One thought on “Dokument

  1. Pingback: Vattenkvalité | MFVOF i Molkom