MFVOF i Molkom

EU stöd via Leader Närheten

MFVOF har fått idécheck från Leader Närheten för att finansiera färdigställandet av en skötselplan samt framtagandet av informationsskyltar och en hemsida för föreningen. Detta projekt har drivits i samarbete med föreningen Mera Molkom och företaget Qaits Consulting i Molkom.

leader    narheten183    euflagga183