MFVOF i Molkom

Fanerogamer & Kryptogamer

Ungdom bild 1

Fanerogamer

Latinskt namn Svenskt namn
Achillea Ptarmica Nysört
Alnus Glutinosa Klibbal
Angelica Sylvestris Strätta
Apera Spica-venti Åkerven, kösa
Bidens tripartite Brunskära
Calla Palustris Missne
Caltha Palustris Kabbeleka
Carex Rostrata Flaskstarr
Carex Vesicaria Blåsstarr
Chrysosplenium Alternifolium Gullpudra
Cicuta Virosa Sprängört
Drosera Rotundifolia Sileshår
Epilobium Palustre Kärrdunört
Filipendula Ulmaria Älgört
Galium Palustre Vattenmåra
Iris Pseudacorus Gul Svärdslilja
Juncus Articulatus Knapptåg
Lemna Minor Andmat
Lobelia Dortmanna Notblomster
Lycopus Europacus Strandklo
Lysimachia Vulgaris Videört
Lysimachia Thyrsiflora Topplösa
Lythrum Salicaria Fackelblomster
MenyanthesTrifoliata Vattenklöver
Myrica Gale Pors
Nuphar Luteum [lightbox type=”image” src=”http://www.mfvof.com/wordpress/wp-content/uploads/2015/02/Gul-Nackros-mfvof-w.jpg”]Gul näckros[/lightbox]
Nymphaea Alba
Den vita blomman är mycket stor (10—20 cm), den största av Sveriges vilda blommor
[lightbox type=”image” src=”http://www.mfvof.com/wordpress/wp-content/uploads/2015/02/Vit-Nackros-Malin-Mossberg-w2.jpg”]Vit Näckros[/lightbox] (Foto Malin Mossberg)
Peucedanum Palustre Kärrsilja
Phragmites Communis Bladvass
Poa Trivialis Kärrgröe
Polygonum Amphibium Vattenpilört
Polygonum Viviparum Ormrot
Potentilla Palustris Kråkklöver
Potmogeton Natans Gäddnate
Rubus Chamaemorus Hjortron
Salix Caprea Sälg
Scirpus Lacustric Sjösäv
Scirpus Sylvaticus Skogssäv
Scutellaria Galericulata Frossört
Solanum Dulcamara Besksöta
Typha Latifolia Bredkavledun
Utricularia Vulgaris Vattenbläddra
Valeriana Officinalis Vänderot
Viola Palustris Kärrviol
Vaccinium Oxycoccos Tranbär
Vaccinium Uliginosum Odon

 

Kryptogamer

Latinskt namn Svenskt namn
Equisetum Fluviatile Sjö eller Dyfräken
Equisetum Palustre Kärrfräken
Mnium Punctatum Backstjärnblomma
Polytrichum Commune Björnmossa
Pteridium Aquillnum Örnbräken
Spagnum Palustre Skogsvitmossa