MFVOF i Molkom

Slomning i Molkomsälven

Månadskiftet April – Maj är det dags för slomning i Molkomsälven. Förr var detta en folkfest och stekt slom ansågs som en deliktass. Nu är det bara ett fåtal som slommar (dvs drar en håv motströms  i strömfåran på kvällen…