MFVOF i Molkom

Rapport för nätprovfiske 2018

Hösten 2018 genomförde vi i samarbete Sportfiskeakademin i Forshaga ett standardiserat nätprovfiske i sjön. Tidigare provfisken är genomförda 2010 och 2014, dvs intressanta jämförelser är nu möjliga.

Provfisket visar att fiskbiomassan har ökat avsevärt under senaste 4 års perioden och att bestånden av abborre och gös nu är mycket starka! Provifisket visar också vilka andra fiskarter som finns i sjön.

Vi tackar studenterna och lärare för allt arbete de hjälpt oss med!!

MFVOF har som ambition att följa hur sjön förändras för att kunna sätta in stödåtgärder när de behövs och MFVOFs ambitioner finns beskrivna in sjöns skötselplan med kopplat åtgärdsprogram. Du hittar rapporten här.