MFVOF i Molkom

Internfosforundersökningen är nu redovisad!

Internfosforundersökningen är nu redovisad!
Bifogat presentationen som sammanfattar resultaten och ger en bra översikt över problematiken.
Det finns en hel del fosfor som är lagrad i bottensedimenten och som kan frigöras och leda till algblomning och syrefria bottnar. Detta sker när vattentemperaturen är hög (riktigt varma perioder under sommaren) eller under längre perioder med stillastående vatten (tex under vinterhalvåret)
Om ett par veckor kommer vi att få hela rapporten med alla detaljer