MFVOF i Molkom

Slomning i Molkomsälven

Månadskiftet April – Maj är det dags för slomning i Molkomsälven. Förr var detta en folkfest och stekt slom ansågs som en deliktass. Nu är det bara ett fåtal som slommar (dvs drar en håv motströms  i strömfåran på kvällen i samband med skymningen)
Slommen i Molkomsjön är inte stor och mycket mindre än Vänerslommen, som går till ungefär samtidigt i Klarälven. Slommen är en laxfisk. En karaktäristika är lukten av gurka en annan är den fettfena som är typisk för lxafiskar.
Slommen lever pelagiskt i Molkomsjöns djupare partier och är en viktig bytesfisk för alla rovfiskar men inte minst för gös och abborre