MFVOF i Molkom

Nya fiskekortspriser från 1 januari 2018

Under senaste decenniet så har våra fiskekortpriser varit desammma, trots att vi ökat aktivitetsnivån med en skötselplan som bas.

Alla våra intäkter använder vi för fiske och vattenvårdande åtgärder (tex i år så har vi genomfört en undersökning av hur internfosfor leder till de problem vi har med övergödning och algbloming (kontrakterad till SLU), i fjol undersökte vi kvicksilverhalter i gäddmuskulatur (kontrakterad till AF). Vårt motto är intäkter från fiskekortförsäljning ska tillbaka i sjön. På vår hemsida finns rapporter från alla de olika undersökningar vi genomfört under senaste 5årsperioden.

De nya fiskekortpriserna är

Typ av kort Pris  Beskrivning
Dagkort 50kr Finns också att köpa digitalt genom Ifiske – en fiskare ett spö
Årskort – handredskap 400kr En fiskare ett spö, trollingfiske tillåtit under Juni – September
Årskort –handredskap + angeldon 500kr Inkluderar även 10 angeldon + mjärde och agnnät
Årskort nätfiske och långrev 800kr Detta kort är bara tillgänligt för Nyedsbor. Nätfiske kan utföras under vår och höstens isfria perioder (2 x 30 meter max 8 fot djupa och med minsta maskstorlek, 50 mm med förbud under perioden 1 Juni – 31 Augusti. För långrevsfiske gäller max 50 krokar

Fisket ska avse husbehovsfiske. Barn under 16 år fiskar gratis. Gös mindre än 40 cm måste släppas tillbaka. Års och dagkort finns att köpa på Macken i Molkom (Preem)

Genom att fiska hos oss så stöder ni skötsel av Molkomsjön och vi hoppas även att andra fiskevårdsområdesföreningar besöker vår hemsida, läser om vad vi gör samt får inspiration att genomföra likande aktiviteter.

Du kan läsa mer om Ifiske på sidan om fiskekort.

Välkomna att fiska i Molkomsjön!