MFVOF i Molkom

Föryngring av vitfisk och abborre

Vi har under sommaren observerat att föryngring av vitfisk och abborre inte varit lyckade i år. Sannolikt beror detta på vädret under lekperioden i April -Maj. Det var periodvis kall väderlek med mycket blåst. Vi har inte heller under sommaren sett så mycket av mås-slag (abborre som jagar nors) som det varit senare år. Kanske att fiskbestånden är på väg ner. Nästa år kommer vi att i samarbete med Forshaga Akademin att igen genomföra systematiskt nätprovfiske, vilket vi gör vart fjärde år. Vi kommer då att få in fakta som beskriver status på fiskebestånden i sjön. Provfisket 2018 visade att sjön vanligaste fisk var abborre – med riklig förekomst av abborre i alla storlekar. Gösen var den näst vanligaste fisken och mörten nummer tre.