MFVOF i Molkom

Året går mot sitt slut

Året går nu mot sitt slut och bryggan vid sjösättningsrampen är upptagen. Vi får hoppas på isläggning i December,.vilket skulle öppna möjligheter för angeldons- och pimpelfiske. Under året har vi sålt rekordmånga dagkort, fördelat på digitala ifiskekort och vanliga kort…

Reviderat åtgärdsprogram 2019

2013 utvecklade och godkände en skötselplan med åtgärdsprogram för Molkomsjön. Vi bestämde då också att se över åtgärdsprogrammet efter fem år. Vid vårt årsmöte nu i April godkände vi en revidering av åtgärdsprogrammet. Mer om detta finns i bifogat dokument. Länk:…

Rapport för nätprovfiske 2018

Hösten 2018 genomförde vi i samarbete Sportfiskeakademin i Forshaga ett standardiserat nätprovfiske i sjön. Tidigare provfisken är genomförda 2010 och 2014, dvs intressanta jämförelser är nu möjliga. Provfisket visar att fiskbiomassan har ökat avsevärt under senaste 4 års perioden och…