MFVOF i Molkom

Fiskekort

Vill du fiska i Molkomsjön, så är du mycket välkommen!

MFVOF erbjuder fyra olika typer av fiskekort för fiske i Molkomsjön.

 • Dagkort – 60 Kronor
  En fiskare ett spö. Finns också att köpa digitalt genom Ifiske
 • Årskort för handredskap – 400 kronor
  En fiskare ett spö, trollingfiske tillåtit under Juni – September
 • Årskort för handredskap och angeldon – 500 kronor
  Inkluderar även 10 angeldon + mjärde och agnnät
 • Årskort för nätfiske och långrev – 800 Kronor
  Detta kort är tillgängligt bara för Nyedsbor. Nätfiske kan utföras under vår och höstens isfria perioder (2 x 30 meter max 8 fot djupa och med minsta maskstorlek, 50 mm med förbud under perioden 1 Juni – 31 Augusti. För långrevsfiske gäller max 50 krokar.

Fiskekort kan du köpa hos:

 • Time Preem – Graningevägen 2 i Molkom, tel: 0553 – 10124

Du hittar våra försäljningsställen på  översiktskartan.

i-Fiske

dagskort

Nu kan Du även köpa dagkort för Molkomsjön digitalt. Fiskekortet är digitalt och kvitto levereras till dig som ePost och som ett vanligt SMS strax innan fiskekortet börjar gälla.

Du visar sen ditt fiskekort med hjälp av telefonen för våra tillsyningsmän.

Regler

Fisket ska avse ”husbehovsfiske”. Barn under 17 år fiskar gratis. Om du fångar gösar med en längd av mindre än 45 cm måste du släppa tillbaka dem. Det är tillåtet att ta upp gösar på 45-65cm (fönsteruttag) och man får högst ta med 3 gösar hem per dag.

Det är förbjudet att fiska kräftor och det är strängt förbjudet att släppa i signalkräftor! Olagligt & olovligt fiske utan giltigt fiskekort anmäls och riskerar att beivras med böter

Nya fiskekortspriser f.o.m. januari 2023

Under senaste decenniet så har våra fiskekortspriser varit desamma, trots att vi ökat aktivitetsnivån med en skötselplan som bas. Alla våra intäkter använder vi för fiske och vattenvårdande åtgärder (tex i år så har vi genomfört en undersökning av hur internfosfor leder till de problem vi har med övergödning och algbloming (kontrakterad till SLU), i fjol undersökte vi kvicksilverhalter i gäddmuskulatur (kontrakterad till AF). Vårt motto är intäkter från fiskekortsförsäljning ska tillbaka i sjön. På vår hemsida finns rapporter från alla de olika undersökningar vi genomfört under senaste 5årsperioden.

Genom att fiska hos oss så stöder ni skötsel av Molkomsjön och vi hoppas även att andra fiskevårdsområdesföreningar besöker vår hemsida, läser om vad vi gör samt får inspiration att genomföra likande aktiviteter.

Övrig information

Vi uppskattar om du rapporterar fångst av stora fiskar gärna med foto till vår mail eller via mobil. E-mail: info@mfvof.com. telefon: 070-5438358 (Bengt Mossberg). Vi är intresserade av att få in rapporter om gösar över 3.5 kg, gäddor över 4 kg och abborrar över 1 kg. For öringar vill vi ha in rapport för alla fångade exemplar.

God Fiskelycka!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ladda ner MFVOF Skylt 2021