MFVOF i Molkom

Fåglar & Djur

 

Fåglar i och runt sjön

Namn Kommentarer
Fiskgjuse Denna fiskare häckar troget år efter år vid Molkomssjön och får oftast ut ungar ur boet
Brun Kärrhök Kärrhöken sysn ofta jagande över vassarna i Molkoms viken
Trana Besöker vår och höst och häckar ibland i mossområdena vid sjön
Havsörn Har besökt sjön under senare åren både under vinterperioden och under sommarmånaderna
Häger Är en trogen gäst vid sjön där den fiskar på grunda vatten i vassarna, där den inte minst äter småfisk
Gråtrut Syns ofta fiskande i sjön, häckar dock ej
Silltrut Syns ofta fiskande i sjön, häckar dock ej
Fiskmås Har funnits vid sjön i alla år i flera par som häckar. De har svårt att få behålla äggen eftersom kråkor och mink tar dem
Skrattmås Häckade tidigare – men är nu bara på besök nu och då
Fisktärna Denna graciösa fågel finns varje år vid sjön. Pa 80 och 90 talen när abborren var riklig och jagade upp nors i ytan mitt ute pa sjön, kunde men se mås-slag med hundratals tärnor och måsar. Nu är abborren på uppgång igen, så mås-slagen kanske återkommer!
Knölsvan Häckade tidigare vid sjön när det fanns mer vassområden, men fick ofta ägg och ungar tagna av mink, är nu bara besökare
Sångsvan Besöker sjöinlopp och utlopp under vinter och vår
Gräsand Häckar regelbundet i sjön
Sothöna Häckade tidigare när det var gott om vass, är nu bara besökare
Knipa Häckar regelbundet i sjön
Kanadagås Är nu för vanlig i sjön, fåglarna betar sönder säv och vassbestånd. Kommunen utför skyddsjakt på ett antal varje år.
Småskrak Häckar i sjön – på hösten besöks sjön av större flockar av skrak som fiskar i stim och jagar in småfisk på grunt vatten
Mellanskarv Ny i sjön sedan några år och en ovälkommen gäst eftersom de är storätare av fisk
Storlom Finns åtminstone som besökare på vår och höst
Smålom Är en trogen häckande gäst och bjuder på sin sång från tidig vår genom sommaren
Skäggdopping Häckar i sjön – men är mindre vanlig nu än under senare årtiondena pa 1900 talet. En anledning kan vara att lämpliga häckningsområden blivit färre (täta vassar)
Strömstare Finns året runt i älvarna i in och utflöde
Sävsparv Häckar i vassarna runt sjön
Sävsångare Häckar i vassarna runt sjön

 

 

Djur runt sjön

Namn Kommentar
Älg Betar ibland från isen under vintertid, rör sig på mossarna runt sjön under sommarhalvåret
Rådjur Betar ibland från isen och tar sin tillflykt till isen på sjön när rovdjur finns i närheten
Skogshare Betar ofta från isen under vintertid
Fälthare Betar ofta från isen under vintertid
Bäver Finns med hyddor i till och avflöden och bygger ibland hyddor i strandkanten
Mink Finns vissa år riktligt och decimerar då både fågel och kräftbestånd
Mård Finns till och från runt sjön
Utter Besöker nu och då sjön
Vattensork Finns vissa år rikligt i strandängar
Hermelin Finns till och från
Ekorre Trivs i skogarna runt sjön
Iller Finns till och från
Varg Är ny i trakten och gör nu inpsektionsturer inklusive korsar sjön under vintertid
Lodjur Besöker trakten och följer gärna strandkanten på sjön under vintermånaderna i jakt på rådjur och hare
Räv Korsar ofta sjön under vintertid