MFVOF i Molkom

Nyheter

Rapport för nätprovfiske 2018

Hösten 2018 genomförde vi i samarbete Sportfiskeakademin i Forshaga ett standardiserat nätprovfiske i sjön. Tidigare provfisken är genomförda 2010 och 2014, dvs intressanta jämförelser är nu möjliga. Provfisket visar att fiskbiomassan har ökat avsevärt under senaste 4 års perioden och…

Slomning i Molkomsälven

Månadskiftet April – Maj är det dags för slomning i Molkomsälven. Förr var detta en folkfest och stekt slom ansågs som en deliktass. Nu är det bara ett fåtal som slommar (dvs drar en håv motströms  i strömfåran på kvällen…