MFVOF i Molkom

Nyheter

Internfosfor i Molkomsjön

Molkomsjön har ingått i en undersökning om effekter av internfosfor i sjöar. Rapporten är kanske svårläst för många men åtminstone kan det vara värt att läsa sammanfattning och rekommendationer. Bakgrunden till studien är att under årens lopp så lagras de…

Metaller i aborre

Under Augusti 2016 så har vi fångat abborrar som ska undersökas för att få halter av metaller fasttällda. I bifogade dokument  framgår vad vi gjort så här långt. Vi kommer att få resultaten våren 2017. Naturhistoriska Riksmuseet håller i denna riksomfattande undersökning,…