MFVOF i Molkom

Nyheter

Internfosfor i Molkomsjön

Molkomsjön har ingått i en undersökning om effekter av internfosfor i sjöar. Rapporten är kanske svårläst för många men åtminstone kan det vara värt att läsa sammanfattning och rekommendationer. Bakgrunden till studien är att under årens lopp så lagras de…

Metaller i aborre

Under Augusti 2016 så har vi fångat abborrar som ska undersökas för att få halter av metaller fasttällda. I bifogade dokument  framgår vad vi gjort så här långt. Vi kommer att få resultaten våren 2017. Naturhistoriska Riksmuseet håller i denna riksomfattande undersökning,…

MFVOF firar 80 års jubileum

Vi firar viagra por internet 2016 80-år jubileum från det år föreningen skapades!!!  För de som är  intresserade av historik finns därför nu verksamhetsberättelsen för 1936 med medlemsförteckning och summering av inkomster och utgifter inlagt bland dokumenten.  

Mätning av kvicksilver i gäddor 2016

Under våren fångade vi 10 gäddor och skickade dem på kvicksilver analys. Vi har nu fått resultaten, vilka visar att kvicksilverhalten i gäddor har ökat under senaste 10 årsperioden. Vi har en serie kontrollmätningar för perioden 1968 – 2016) Det…

Vålet vid Blåbärsön

                        En viktig fiskevårdande åtgärd, inte minst nu när vassområdena i Molkomsjön är begränsade, är underhåll av vasar och risvål. Vi utnyttjade igår det fina Februarivädret för förbättring av…