MFVOF i Molkom

Mätning av kvicksilver i gäddor 2016

Under våren fångade vi 10 gäddor och skickade dem på kvicksilver analys. Vi har nu fått resultaten, vilka visar att kvicksilverhalten i gäddor har ökat under senaste 10 årsperioden. Vi har en serie kontrollmätningar för perioden 1968 – 2016) Det…

Vattenkvalité projektet 2014

Slutredovisning av Vattenkvalité projektet, vilket är genomfört med stöd från Leader Närheten En rapport Vattenkvalité Molkomsjön som beskriver genomfört arbete finns nu tillgängligt bland dokumenten på vår hemsida. De viktigaste aktiviteterna under projektet har varit 1.       Genomgång av äldre information om vattenkvalité.…

Artikel om MFVOF i Molkoms tidning

Bröderna Mossberg är Molkomssjöns väktare Molkomssjön är ekologiskt måttlig enligt databasen VISS. Det som står bakom statusen är sjöns övergödning. Till 2021 ska problemet vara löst. Carl Gustav Mossberg, ordförande i Molkoms fiskevårdsområdes förening, har sammanställt en allmän skötselplan. Precis…

Den stora fiskepremiären

Lördagen den 24:e aug. är för alltid en minnesdag för Angelica Klittsäter då hon gjorde sin premiär som metare. Vi hade förhört oss om möjligheten att få prova på fiske från bryggan vid Lägerudden i Norum, då rullstol är ett måste och…

Temadag Molkomsjön 15/9

Temadag Molkomsjön 15/9

Söndagen den 15/9 mellan kl. 13.00 – 17.00 är allmänheten inbjuden till Vuxenskolans lokaler i Molkom, där föreningen kommer att berätta om den nya skötselplanen och det tillhörande åtgärdsprogrammet som godkänts av stämman. Vi hoppas på  många besökare och bra…

Fiskekortsköp via internet och SMS

För närvande säljs fiskekort bara på det traditionella sättet. Införande av köp via  internet och/eller SMS skulle ge möjlighet för fiskare att smidigare sätt att göra rätt för sig. Därmed skulle också sannolikt tjuvfiske minska. Förslag att införa kortköp genom…

Provfiske 2014

Den 2 – 3/9 besökte Calle och Bengt Mossberg Forshaga akademin för att få reda på hur ett modernt provfiske går till. Forshaga akademin kommer att utföra provfiske åt MFVOF i Augusti 2014. Detta ar en uppföljning på provfisket som genomfördes…

Vassbekämpning

Fredagen den 5/9 besökte Marja Nordin från Karlstad kommun Molkom för att disktuera planer för den årliga vassbekämpningen. I mötet deltog Calle och Bengt Mossberg (representanter for MFVOF), Stefan Eriksson  – ägare av Molkomsbruk och Olle Kvarnbäck – ornitolog och egen företagare. Det beslutatades…

Rekordfisk i Molkomsjön

Denna ål fångades av Rickard Törngren  och är en rekord fisk i NWTs fisketävling ”på hugget”. Det var den 3 juni på det  första ålpasset för året och då Rickard och hans vän Kristian skulle ut och testa lyckan. De…