MFVOF i Molkom

Metaller i aborre

Under Augusti 2016 så har vi fångat abborrar som ska undersökas för att få halter av metaller fasttällda. I bifogade dokument  framgår vad vi gjort så här långt. Vi kommer att få resultaten våren 2017. Naturhistoriska Riksmuseet håller i denna riksomfattande undersökning, för vilken Molkomsjön är en av de utvalda sjöarna. Inte minst är vi intresserade av att få reda på om utsläpp från Blombacka Bruk området påverkar våra fiskar.