MFVOF i Molkom

Mätning av kvicksilver i gäddor 2016

Under våren fångade vi 10 gäddor och skickade dem på kvicksilver analys. Vi har nu fått resultaten, vilka visar att kvicksilverhalten i gäddor har ökat under senaste 10 årsperioden. Vi har en serie kontrollmätningar för perioden 1968 – 2016)

Det nedfall av kvicksilver från luften som pågick under 1900 talet är nu avbrutet genom bättre miljöåtgärder vid industrier
både i Sverige och i Väst och Öst Europa men det kvicksilver som sedan denna perioden finns lagrat i jord och skogsmark sipprar ut i bäckar och sjöar.

Påfyllnad av kvicksilver i sjösystem från marken (avrinning) ökar tex i samband med häftiga regn och efter slutavverkning av skog genom spårbildning vid ut-transport av virke.

Rapporten om undersökningen finns uppladdad som dokument på vår hemsida