MFVOF i Molkom

Vattenkvalité i Molkomsjön

MFVOF har inlett ett projekt där vi ska genomföra en extensiv undersökning av vattenkvalitéen i Molkomsjön. Arbetet med undersökningarna av vattenkvalitéen görs i samarbete med elever och lärare på Nyeds skola (vatten kemi) och Molkoms Folkhögskola (vatteninsekter och plankton)

Insamling av vattenprover är påbörjad och kommer att fortgå under perioden Oktober 2013 – Maj 2014. I slutet av Maj kommer allmänhet och myndigheter att inbjudas till en presentation och diskussion av resultaten

Både för Nyeds skola och för Molkoms Folkhögskola innebär detta att undervisningen blir “på riktigt”, vilket gör undervisning mer spännande. Vi hoppas också från MFVOF sida att vi genom att sprida resultatet av undersökningarna ska öka medvetenheten och intresset för miljö i allmänhet och för Molkomsjön i synnerhet.

Vi har fått en miljöcheck på 20.000kr från Leader-Närheten för att genomföra projektet. Efter slutredovisningen i juli 2014 kommer voi eventuellt att samla in ytterligare prover under sensommaren för att ha en komplett årscykel av data.

leader    narheten183    euflagga183