MFVOF i Molkom

Vassbekämpning

Fredagen den 5/9 besökte Marja Nordin från Karlstad kommun Molkom för att disktuera planer för den årliga vassbekämpningen. I mötet deltog Calle och Bengt Mossberg (representanter for MFVOF), Stefan Eriksson  – ägare av Molkomsbruk och Olle Kvarnbäck – ornitolog och egen företagare.
Det beslutatades att ingen vassbekämpning kommer att ske i år och  att Stefan och Marja kommer att kommunicera om vilka rättigheter Stefan har att röja vass på sin mark intill reningsverket – med syfte att skapa vattenspeglar i sjökanten nedanför Vårdcentralen och Nyedskolan.
Tagged on: