MFVOF i Molkom

Utställning om Molkomsjön på Naturrum i Karlstad

Vår utställning  som visades på Vuxenskolan, Folkhögskolan och i Acksjön under vinterhalvåret 2015-2016, finns nu uppställd på Naturrum i Mariebergskogen. På detta sätt når vi inte bara glesortsbor utan även Karlstad bosatta, vi hoppas att många tar vägen förbi, inte minst skolklasser!
Utstallning-Molkomsjon6