MFVOF i Molkom

Utställning med bidrag från Nyeds Hemmansägareförening

Vi i MFVOF har under senaste åren uppgraderat vår kunskaps- och informations-bas genom en rad projekt och vill nu ge allmänheten bättre möjligheter att ta del av denna.  Även om det mesta finns på vår hemsida, så tror vi att många äldre ortbor inte är datakunniga och att yrkesaktiva vuxna och ungdomar inte tar sig tid att besöka hemsidan för mer ingående studier.

Vi kommer därför arrangera en utställning, vilken kommer att flyttas mellan olika lokaler inklusive;

 1. Utställningslokalen på tidigare Graningeskolan (för allmänhet)
 2. Åsbacka vårdhem (för äldre ortbor med rörelsehinder etc.)
 3. Nyeds grundskola (för elever och lärare)
 4. Molkoms Folkhögskola (för elever och lärare)
 5. Biblioteket i Molkom

Om intresse finns kan förståss utställningen också visas på Hembygds- och Bygde-gårdar runt om i Nyed och  Karlstad.

Följande material kommer att ingå;

 • Vinnarbilder och andra bra bilder från fototävlingen sommaren 2014
 • Bilder från vårt eget fotoarkiv inkluderande bilder från sjön och dess omnejd under olika årstider
 • Fiskarter i Molkomsjön med bilder och korta texter
 • Utdrag från MFVOFs skötselplan och antagna åtgärdsprogram
 • Resultat av vattenkvalite undersökningar gjorda inklusive i samarbete med Nyeds Grundskola och Molkoms Folkhögskola omfattande diagram, som visar hur vattenkvaliten förändrats under årens lopp  och bilder på plankton och vattenlevande djur
 • Resultat från systematiska nätprovfisken i Molkomsjön 2010 och 2014, vilka visar hur fiskbestånden ser ut och har förändrats under denna period
 • Status av vassbestånden i Molkomsjön och hur de förändras inklusive konstruktion av en gäddfabrik

Nyeds Hemmansägareförening har gett oss ett bidrag på 20,000 kronor för att arrangera utställningen, vilket vi tacksamt mottagit!

Under närmaste månaderna så kommer vi att arrangera vårt material på vikbara och mobila utställingsskärmar, som vi just köpt och räknar med att inviga utställningen i September 2015.