MFVOF i Molkom

Gäddfabrik

Gäddfabrik i Molkomsjön

Under September månad 2014 har vi i mfvof etablerat en så kallad gäddfabrik i sjön. Detta är en av de åtgärder som vi bestämde att genomföra i vår Skötselplan. Med gäddfabrik menas en på våren vattenfylld äng, där gäddor kan…