MFVOF i Molkom

Rapport från temadagen den 15/9

Programmet inleddes med att Calle Mossberg visade ett bildspel ”Molkomsjön Året Runt” och Calle fortsatte därefter att beskriva innehållet i den nya skötselplanen med tillhörande åtgärdsprogram. Vilket ledde till en hel del relevanta kommenterar och frågor från publiken.

Under påföljande kafferast så visade Bengt Säving hur han skapat den djupkarta som finns som bilaga till Skötselplanen (gjord år 1986). Samtidigt erbjöds deltagarna att gå en tipsrunda och svara på 20 frågor relaterade till Molkomsjön samt att gissa vikten på en nyfångad gös.

Efter pausen presenterade Olle Kvarnbäck vad han kan erbjuda i form av fågel/växt och svampexkursioner genom sitt nybildade företag.

Calle fortsatte därefter att beskriva hur provfisket 2010 gått till samt resultaten av provfisket. Han berättade också om resultatet av enkätundersökningen om fiske i sjön 2012, samt presenterade en bedömning av hur mycket fisk som fångats under 2013. Fisketrycket är förhållandevis lågt på Molkomsjon.

Deltagarna i temadagen hade bl.a. följande kommentarer/rad

  • Det borde finnas en ekonomisk analys av vad det kostar att genomfora föreslagna åtgärdsprogram
  • Det ar viktigt att undersöka alla möjligheter för att få bidrag for åtgärderna från kommun, länsstyrelse, EU etc.
  • Stora delar av Molkomsjöns botten ar täckt av dy och saknar bottenvegetation – är det normalt för en lerslättssjö?
  • Det borde finnas möjligheter att köpa ett familje fiskekort
  • Folkhögskolan erbjöd sig att förse oss med resultat från en undersökning som ska göras i oktober gällande förekomst av växt och djurplankton i sjön – detta finns inte omnämnt i den nuvarande versionen av skötselplanenen

Därefter följde prisutdelning. Bill Zetterström vann tipstävlingen (14 rätt av 20) och Alf Zetterström gissade närmast på gösens vikt (10 gram från ratt vikt)

Det var synd att inte fler sportfiskare kunde närvara på temadagen som för övrigt var en succé. Vi tackar Vuxenskolan för ett utmärkt arrangemang!!

MFVOF – Styrelse