MFVOF i Molkom

Provfiske efter kräftor

provfiske- kraftor
Det har under många år funnits en svag stam av flodkräfta i Molkomsjön, men under de senaste åren har sjön förmodligen drabbats av kräftpest.
För att ta reda på om flodkräfta finns, så genomfördes provfiske under sommaren 2012. Inga kräftor fångades, men för att vara riktig säkra på om kräftor finns så pågår just nu provfiske igen. Om inga kräftor fångas i år, så ska årsstämman våren 2014 ta ställning till om vi ska plantera ut kräftor i sjön sommaren 2014.
Det ska noteras att om vi hittar signalkräftor i Molkomsjon, så är inte utsättning av flodkräftor akuellt. Signalkräftan bär nämligen  på pestviruset men drabbas inte själva.