MFVOF i Molkom

Ny rapport om Molkomsjöns vattenstatus

En biologi studerande vid Karlstad Universitet har just färdigställt en rapport om Molkomsjön, där han bland annat har använt de data och den information vi har.
 
Vi välkomnar frågor och kommentarer kring hur Molkomsjön beskrivs och de slutsatser studenten drar!
Engagemang av studenter  skötsel av vår sjön, är vi vädligt måna om, så viagrasansordonnancefr.com detta är ett välkommet bidrag. Det är också en viktig del i univeristetsstudier och den kunskapsutveckling de leder till!