MFVOF i Molkom

Nätprovfisket September 2014 – Slutrapport

Sportfiskeakademin
ForshagaAkademin har nu levererat sin rapport och den finns upplagd bland dokumenten på vår hemsida Länk.
Bland innehåll och slutsatser kan nämnas
  • Det finns starka bestånd av gös och abborre i sjön. Jämfört med 2010 har de även ökat något
  • Föryngringen av gös är god och årsklassen 2 år är speciellt stark
  • Sambandet mellan ålder och längd på gös och abborre visas i diagram i rapporten. En fyra år gammal gös är oftast 30 – 35 cm lång och en fyra år gammal abborre är oftast 20 – 25 cm lång
  • Den största fångade gösen vägde  2 kg, var 60 cm lång och åtta år gammal
Mina kommentarer
För fiskare är det värt att påpeka att stora hongösar ( 2kg och större) är väldigt värdefulla för fortsatt föryngring. Deras romkorn är livskraftigare och fler än från mindre gösar. Så vi uppskattar om dessa gösar släpps tillbaka!!!
Vi tackar Elever och Lärare från skolan för intressant och stimulerande samarbete och hälsar dem välkomna åter för nätprovfisken (2018 ?) och fiskevårdande undervisning 2015 och framåt!