MFVOF i Molkom

Fiskekortsköp via internet och SMS

För närvande säljs fiskekort bara på det traditionella sättet. Införande av köp via  internet och/eller SMS skulle ge möjlighet för fiskare att smidigare sätt att göra rätt för sig. Därmed skulle också sannolikt tjuvfiske minska.
Förslag att införa kortköp genom internet/SMS kommer att behandlas av årsstamman i mars/april nästa år. Om beslut tas så kommer tillvägagångssätt för köp att beskrivas på hemsidan och genom skyltning runt Molkomsjön.
Tagged on: