MFVOF i Molkom

Året går mot sitt slut

Året går nu mot sitt slut och bryggan vid sjösättningsrampen är upptagen. Vi får hoppas på isläggning i December,.vilket skulle öppna möjligheter för angeldons- och pimpelfiske.

Under året har vi sålt rekordmånga dagkort, fördelat på digitala ifiskekort och vanliga kort sålda genom Macken i Molkom och vi hoppas att många kortköpare också kommer på besök nästa år. Våra besökare under 2019 kommer från ett 30tal orter runt om i Sverige men vi har också haft fiskare i sjön från Norge, Danmark, Tyskland, Polen och Litauen

Från förste Januari 2020 skärper vi reglerna för sportfiske något. det blir tillåtet att ta med hem max 5 gösar per dag (min 40 cm). Orsaken är att vi vill undvika att fiskare plockar upp gös för avsalu. Den nya regeln ger våra tillsyningsmän möjlighet att inspektera fångst för att kolla att reglerna följs.
Avsnitt för bifogade filer