MFVOF i Molkom

Rapport från årets provfiske efter kräftor

Årets provfiske efter kräftor i Molkomsjön är nu avslutat. Detta har omfattat mer än 200 ”bur-nätter” runt om i sjön. Vi har inte fått en enda kräfta och drar slutsatsen att det nu inte finns kräftor i sjön längre (det har funnits en svag stam som drabbats av kräftpest under senaste 5 årsperioden)

Detta innebär att vi i nästa årsstamma i Mars 2014 kommer att ta beslut om vi ska plantera in flodkräfta eller ej.

Som förberedelse för detta beslut kommer Bengt Johansson och Bengt Mossberg att delta i en nationell konferens om kräftor i Jönköping i November. Programmet for dessa två dagar finns sparat bland dokumenten på hemsidan.

Tagged on: