MFVOF i Molkom

Möte med Karlstads kommun den 19/9

Under mötet i Karlstads Stadshus så presenterade vi vår skötselplan för Molkomsjön och diskuterade frågor där kommunen har delansvar.

De viktigaste punkterna var:

  • Fortsatt vassklippning ska ske vartannat år framöver – eftersom vassbestånden nu är med begränsade – dock är det viktigt att hålla uppsikt över det busksly som nu delvis ersätter vass och som skymmer sjöutsikt både i Molkomsviken och vid Västby landen
  • Vi uttryckte önskemal om mer vattenprovtagning genom kommunen för att få bättre kontroll på sjöns vattenkvalitee och hur den varierar
  • Vi föreslog att kommunen gör en översyn av de rastplatser som finns och i vissa fall uppgraderar dem

Kommunen är väldigt positiva till det arbete vi gör inklusive innehållet i skötselplanen som finns på vår hemsida – men om intresse finns för en tryckt kopia, så kontakta Calle Mossberg per email