MFVOF i Molkom

Provfiske 2014

Urtagning av fisk ur provnat
Den 2 – 3/9 besökte Calle och Bengt Mossberg Forshaga akademin för att få reda på hur ett modernt provfiske går till. Forshaga akademin kommer att utföra provfiske åt MFVOF i Augusti 2014. Detta ar en uppföljning på provfisket som genomfördes i Länsstyrelsens regi sommaren 2011.
Genom regelbundna provfisken kan MFVOF följa hur fiskebestånd av olika arter ökar eller minskar och skapa ett underlag för diskussion kring vilka åtgärder som bör genomforas för att se till att ex. överfiskning inte sker.
Provfiske sker enligt Naturvårdsverkets riktlinjer: Provfiske i sjöar
Tagged on: