MFVOF i Molkom

Komplettering av regler för sportfiske av Gös i Molkomsjön

Från 1 Januari 2020 så kommer regeln max 5 gösar per dag med minimimått 40 cm att tillämpas.

Avsikten är att förse våra tillsyningsmän med ett specifikt verktyg för att kunna kontrollera antal gösar som tas upp.

Så här långt har regeln fiske för husbehov gällt och det har varit upp till varje fiskare att definiera vad detta innebär. Fiskare skulle tex kunna hävda att de intensivt under en dag eller ett fåtal dagar tar upp vad de konsumerar under ett år. Dvs våra tillsyningsmän kan inte anmärka på detta

Våra fiskekort sålda genom mackarna i Molkom kommer att vara försedda med en röd stämpel (se bifogat)

Ifiskekorten kommer att kompletteras med den nya regeln