MFVOF i Molkom

Artikel om provtagningar i Molkoms tidning

Molkoms tidning har skrivit en artikel om samarbetet mellan MF VOF, Molkoms Folkhögskola och Nyedskolan runt provtagningar i Molkomsjön (Text och foto: Tim Sterner).

Undervisning möter undersökning mellan oktober och april, då kommer elever från Nyeds skola och Molkoms folkhögskola att hjälpa till med provtagningen i Molkomsjön.

Ibland kan talesättet om pengar i sjön vara positivt. Molkoms fiskevårdsområdes förening, MFVOF, har fått en miljöcheck på 20 000 kronor från Leader Närheten för att göra provtagningar i Molkomssjön. Provtagningarna sker i samarbete med Nyeds skola och Molkoms Folkhögskola.

Med ett EU-stöd från Leader Närheten i ryggen sammanställde Molkoms fiskevårdsområdes förening, MFVOF, en skötselplan för Molkomssjön tidigare i år. Den presenterades för allmänheten den 15 september. Nu har föreningen fått ytterligare stöd från Leader Närheten för att bedriva provtagningar i sjön.

– Vi lämnade in ansökan till Leader Närheten i början på oktober och fick klartecken i slutet av oktober. Det vill säga en väldigt snabb handläggning. Stödet kallas miljöcheck och är på 20 000 kronor, förklarar Carl Mossberg, ordförande i MFVOF.

Molkomssjön på schemat

Provtagningarna kommer genomföras mellan oktober och april, i samarbete med Nyeds skola och Molkoms Folkhögskola. Skolornas ansvarsområden kommer fördelas på så vis att Nyeds skola kommer ansvara för att studera vattenkemi, medan Molkoms Folkhögskola kommer fokusera på vatteninsekter och plankton.

– Genom samarbetet med skolorna kommer vi förhoppningsvis att öka engagemanget för sjön bland ungdom och yngre vuxna, säger Mossberg.

Fler samarbeten under 2014

Föreningen kommer fortsätta samarbetet med skolorna under nästa år. I slutet av maj kommer de anordna en temadag om sjön tillsammans med elever och lärare, som allmänheten kommer kunna ta del av. Då kommer resultatet av insamlingsperioden presenteras.

– Ett annat projekt är att vi i samarbete med Forshagaakademin kommer utföra provfiske, för att förstå hur mycket fisk det finns nu. Detta kommer att genomföras i augusti 2014. Ett provfiske gjordes 2010, så nu kan vi få reda på om fiskmängd ökar eller minskar per fiskart, förklarar Mossberg.

Han har en förhoppning om att allt detta ska leda till att både allmänheten och myndigheter får bättre förståelse för hur sjön fungerar.

– Vi kommer genom undersökningarna veta mer om sjön utifrån vattenkemi och planktonförekomst. Samtidigt kommer det sannolikt leda till mer publicitet kring sjön och våra ambitioner att vårda sjön.

Källa: Molkoms tidning

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *