MFVOF i Molkom

Årsmöte

Rapport från MFVOF årsmöte 2014

Föreningen höll sitt årsmöte den 2 April i Vuxenskolans lokaler i Molkom. Förutom formalia, där styrelsen för år 2013 redovisade vad som gjorts under 2013 och därefter beviljades ansvarsfrihet och där styrelse för år 2014 utnämndes, så behandlades följande viktigare…