MFVOF i Molkom

Provfiskeresultatet

gosar--provfiske

Provfisket I Molkomsjön är nu avslutat. Totalt 36 provfiskenätlängder har varit utlagda på slumpvis utvalda platser runt hela sjön. Nät var utlagda 3 nätter i rad i veckan som gick med start natten mellan måndag och tisdag 1 – 2 September. Alla fiskar artbestämdes, mättes och vägdes. Ett antal fiskar åldersbesämdes och fick maginnehåll undersökt.

Bifogade bilden visar den uppsättning gösar som fångades på ett av näten. Den minsta är ett årsyngel, den största en gös på 5 – 6 hg, som sannolikt är 3 – 4 år. De mindre gösarna är sannolikt 1 och 2 åriga, vilket visar att gösföryngringen är god. Provfisket visar att det finns gott om gös och abborre i sjön och också bra med bytesfisk som mört, benlöja, slom, braxen och björkna. Gers eller snorgers är också en mycket vanlig fisk

Vi får Forshaga Akademins rapport som sammanfattar resultaten om en månad ungefär.