MFVOF i Molkom

MFVOF årstämma 2015

MFVOF Årsstämma hölls den 8 April i närvaro av 7 fiskrättsägare. Det konstaterades att 2014 varit ett händelserikt år för föreningen (jfr Tillbakablick på 2014) Efter genomgång av årsberättelse, ekonomi samt revisorernas berättelse, så beviljades 2014 års styrelse ansvarsfrihet.

För 2015 valdes följande styrelse

 • Ordförande Calle Mossberg
 • Kassör Dick Bergstrom
 • Övriga medlemmar Bengt Johansson
 • Anders Persson
 • Stefan Eriksson

Suppleanter

 • Mats Thudin
 • Ola Vadman
 • Bengt Mossberg

Fisketillsyningsmän

 • Anders Persson
 • Dick Bergström
 • Bengt Johansson

Övrigt

 • Under 2015 kommer arbete med utmärkning och förbättring av risvasar att fortsätta liksom dialog med kommun och länsstyrelse om vattenvård och vattenkvalitee inklusive buskröjning vid Västby och i Molkomsviken.
 • MFVOF kommer att väljas in i styrelsen for Alsterälvens Vattenråd, vilket formellt kommer att bildas under 2015.
 • Den årliga fisketävlingen kommer att anordnas den 28 Juni på samma plats som tidigare år.
 • Fiskekortpriserna kommer att vara desamma som 2014 och försäljning sker genom Macken i Molkom eller Ifiske (dagkort).
 • Under hösten kommer en ny brygga att inköpas. Denna kommer 2016 att ersätta den gamla bryggan vid Graningebadet.