MFVOF i Molkom

Information om vår förening och vad vi gjort i April

Under April månad så har vi haft flera tillfällen att sprida informaion om mfvof och vår verksamhet.

  1. En gång i månaden organiserar Nyeds Hembygdsförening en frukost för män i alla åldrar – den så kallade Gubbfrukosten. Bl.a. presenterade vi där vår skötselplan och det åtgärdsprogram som vi nu genomför. 52 män  deltog – de flesta av deltagarna var äldre av naturliga skäl.

  1. Senare i månaden så presenterade vi liknande information men mer kortfattat under ett möte i Graningeskolan för Karstads Kommuns Styrelse och för allmänheten i Molkom –  i denna träff deltog ungefär 70 personer totalt.

  1. I Länsfiskeriförbundets årsmöte i Forhaga med deltagande av 21 fiskvårdsområdesföreningar så hade vi också tillfälle att berätta om vad vi gör.

  1. Vi deltog också i möte i Karlstad Stadshus om bildandet av Alsterälvens Vattenråd och framförde då tips och ideer baserade på våra erfarenheter och vår verksamhet.

Dessutom har vi  också blivit uppmärksammade två gånger under månaden i Molkoms Tidning

Den viktigaste informationen som vi framfört gäller

  • kommande provfiske i samarbete med ForshagaAkademin,

  • pågående vatten kvalite undersökningar med Nyeds skola och Folkhögskolan,

  • planer på att plantera ut flodkräfta i Augusti,

  • Införandet av Ifiske samt (dvs att det nu finns möjlighet att köpa dagfiskekort genom mobiltelefon och dator samt

  • Sommarens fototävling