MFVOF i Molkom

Alsterälvens vattenråd

Den 9 Januari 2014 är vi inbjudna att delta i bildandet av Alsterälvens Vattenråd. Under detta möte har vi ombetts att berätta om hur vår skötselplan tillkommit och hur vi nu genomför vårt överenskomna åtgärdsprogram. Du kan läsa mer om mötet här: Inbjudan – Alsterälvens Vattenråd.

Efter mötet kommer vi att redovisa vad som beslutades.