MFVOF i Molkom

Undersökningar av vattenkvalité

klarälven 2012

Vi har fått ta del av en undersökning av vattenkvalitén  i Klarälven. Den gjordes 2012 och ger oss värdefulla ideer och kunskaper inför de kommande vattenkvalité undersökningarna i Molkomsjön, där Nyeds Grundskola och Molkoms Folkhögskola kommer att delta. Rapporten finns nu upplagd bland  dokument  på vår hemsida. Inte minst bilagan om metodik är intressant för oss.