MFVOF i Molkom

Övergripande information

Anpassad förvaltning En anpassad förvaltning innebär att anpassa sig till förändrande förhållanden. Skogar, jordbruksmark, sjöar och andra vattendrag förändras mer eller mindra hela tiden. Mänsklig påverkan eller naturliga orsaker kan leda till att vissa arter ökar eller minskar i antal…

Vattenkvalitén i Molkomsjön

Vattenkvalitén i Molkomsjön

Vattenkemi och bedömningsgrunder Surhetsgrad Ett vattens surhetgrad anges som pH värde. Normala pH-värden i sjöar och vattendrag är  6 – 8. Låga värden uppmäts i regel i samband med snösmältning eller hög vattenföring. Höga pH värden kan under sommaren uppträda…

Fiskar i Molkomsjön

Fiskar i Molkomsjön

Klicka på bilderna för och lära dig mer om fiskarterna och hur del lever i molkomsjön! Vi är mycket tacksamma för kommentarer och kompletteringar till faktarutorna samt observationer som görs om fiskar i Molkomsjön inklusive om stora fiskar eller om…

Den årliga fisketävlingen

Den 30/6 2013 anordnades MFVOF:s årliga fisktävling, som i år firade 20 årsjubeleum. Totalt deltog 74 personer och totalfångsten var på 17 kg fisk. Fisketävlingen gick traditionsenligt av stapeln vid Molkomsjöns utlopp vid Norumsälven. Vinnare i vuxenklassen blev Andreas Olsson som…